Mosti Social Innovation (MSI)

 

 

 

Program MOSTI Social Innovation (MSI) berteraskan program jangkau luar (outreach) ke peringkat akar umbi yang telah dilancarkan pada 16 April 2015. MSI dijalankan oleh Kerajaan bagi tujuan membantu kumpulan sasaran melalui pembangunan atau pelaksanaan idea sama ada yang berbentuk produk, perkhidmatan atau model bagi memenuhi keperluan sosial (meeting unmet social needs). 

 

Bidang Keutamaan diberi kepada Utiliti, Kesihatan, Keselamatan, Pendidikan, Alam Sekitar dan Penciptaan Kekayaan. MSI merupakan salah satu cabang inovasi yang boleh membawa kesan secara langsung dan boleh dirasai oleh rakyat, bukan sahaja akan memberi manfaat kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan keupayaaan individu untuk bertindak melalui jaringan kerjasama pelbagai pihak. Antara kumpulan sasaran MSI ialah Wanita,Warga Tua dan B40.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

NEWS CLIP

GALLERY

VIDEO

CONTACT US

CONTACT

Subsidiary of

© 2016 YIM Technology Resources. All Rights Reserved

Mosti Social Innovation (MSI)

 

 

 

Program MOSTI Social Innovation (MSI) berteraskan program jangkau luar (outreach) ke peringkat akar umbi yang telah dilancarkan pada 16 April 2015. MSI dijalankan oleh Kerajaan bagi tujuan membantu kumpulan sasaran melalui pembangunan atau pelaksanaan idea sama ada yang berbentuk produk, perkhidmatan atau model bagi memenuhi keperluan sosial (meeting unmet social needs). 

 

Bidang Keutamaan diberi kepada Utiliti, Kesihatan, Keselamatan, Pendidikan, Alam Sekitar dan Penciptaan Kekayaan. MSI merupakan salah satu cabang inovasi yang boleh membawa kesan secara langsung dan boleh dirasai oleh rakyat, bukan sahaja akan memberi manfaat kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan keupayaaan individu untuk bertindak melalui jaringan kerjasama pelbagai pihak. Antara kumpulan sasaran MSI ialah Wanita,Warga Tua dan B40.